+421 (0)905 462 041 obchod@grizzly.pro
Vyberte stranu

Sterilizačný BOX – OZONEminibox

 

Dezinfekčný box slúži na rýchlu dezinfekciu rôznych predmetov, predovšetkým  na respirátory, rukavice, overaly, peniaze, doklady, potraviny,textilné predmety a podobne.

Zariadenie dezinfikuje predmety pomocou generovaného ozónu a vnútornej ventilácie vzduchu.

Popis

 Návod na použitie:

Box pripojte do elektrickej sieti 230V/50Hz pomocou elektrickej šnúry.

Modrá kontrolka sa následne jemne rozsvieti a indikuje pripravenosť zariadenia.

Otvorte box vložte do neho predmety, tak aby neboli prekážkou pri zatváraní.

Box zatvorte (a zaistite otočením kľúčov)  a stlačte tlačítko štart na prednom paneli.

Následne sa spustí cca 60 sekundový proces sterilizácie.

Počas tohto procesu sa silno rozsvieti modrá aj červená kontrolka.

Silne rozsvietená modrá kontrolka signalizuje produkovanie ozónu a červená aby sa neotváral kryt.

Keď sa vypne modrá kontrolka ozonizácia skončila, červená kontrolka stále svieti.

Následne je vhodne počkať aspoň 10 minút aby sa čiastočne rozpadol ozón späť na kyslík.

Doba likvidácie vírusov je cca 5 min. Niektoré odolné baktérie potrebujú ostať v boxe aj dlhšiu dobu aby prišlo k ich usmrteniu

Pri otváraní boxu nevdychujte zostatkový ozón.

Ak je možne box otvorte a odstúpte od boxu aby sa odvetral.

Ak je zariadenie často používané je vhodné ho umiestniť do väčšej odvetranej miestnosti aby sa ozón mohol odvetrať.

Ak zariadenie neplánujete opätovne použiť odpojte ho od elektrickej siete.

 

Likvidácia vírusov – po skončení ozonizácie (keď vypne modra kontrolka) je vhodné nechať predmety v boxe uzatvorené minimálne 5 minút. Ideálne 15 minút.

Rôzne vírusy sú rôzne odolné voči ozónu.

Likvidácia rezistentných baktérií  – po skončení ozonizácie (keď vypne modra kontrolka) je vhodné nechať predmety v boxe uzatvorené minimálne 50 minút. Ideálne 60 minút.

 

Po 60 sekundách je v boxe prekročená hodnota  6000ppm ozónu.

 

V prípade dezinfekcie respirátora je vhodné po vybratí nechať odvetrať tento respirátor na vzduchu.

Niekoľko minút sa môže z neho ešte uvoľňovať zostatkový ozón.

Dokumenty na stiahnutie

Manuál na použitie Dezinfekčný miniBOX

CE -Vyhlasenie o zhode – dezinfekčný miniBOX

Bezpečnostný list pre OZÓN