+421 (0)905 462 041 obchod@grizzly.pro
Vyberte stranu

Naše certifikácie

Naša spoločnosť GRIZZLY s.r.o. je držiteľom TÜV certifikátov:

ISO 9001 – Systém manažérstva kvality v oblasti vývoja, výroby a predaja technologických zariadení.

ISO 14001 – Systém enviromentálneho manažérstva v oblasti vývoja, výroby a predaja technologických zariadení

ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti vývoja, výroby a predaja technologických zariadení.