+421 (0)905 462 041 obchod@grizzly.pro

Otvorený germicídny žiarič 110W

Ide o otvorený germicídny žiarič na dezinfekciu malých aj veľkých priestorov pomocou germicídneho žiarenia v spektre UVC (253,7nM).

Zariadenie je určené pre zdravotníctvo alebo iné prevádzky s požiadavkou na dezinfekciu priestorov pomocou germicídneho žiarenia

Obsluha zariadenia vyžaduje zaškolený a poučený personál.

Zariadenie sa môže uviesť do prevádzky len bez prítomností ľudí a zvierat.

Category:

Description

Otvorený germicídny žiarič sa používa na priame ožarovanie miestnosti bez prítomnosti ľudí.

Priame ožarovanie vzduchu v miestnosti UV žiarením je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu.

Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky i na stenách a podlahách.

Ide o homogénne žiarenie, ktoré je schopné zničiť zárodky i na miestach, kde bežné dezinfekčné prostriedky neboli aplikované (mimo tieňa ktorý je tvorený prekážkami).

Germicídne trubice majú životnosť cca 18.000 hodín. Po uplynutí tejto doby je potrebné ich vymeniť.

Expozičné časy na túto vzdialenosť vychádzajú veľmi krátke na to aby dezinfekcia v ožarovanej zóne prebehla veľmi účinne.

Prevádzka by preto mala prebiehať opakovane v krátkych časových intervaloch – napr. po odchode každého klienta.

S ohľadom na prúdenie a výmenu vzduchu v priestore dochádza k dezinfekcii veľkého objemu

(bez použitia vzduchotechniky približne každých 6 hodín dochádza k úplnej výmene, alebo premiestneniu vzduchu v priestore).

 

Bezpečnostné požiadavky na prevádzku otvoreného žiariča:

 1. Montáž zariadenia môžu vykonávať len osoby spôsobilé, zaškolené a oboznámené

s možnými rizikami. Konštrukcia zariadenia musí byt pevne zabezpečená. Umiestnenie

zariadenia musí zabezpečiť, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k priamej expozícii

obsluhujúceho personálu alebo klientov prevádzky s nebezpečným UV žiarením.

 1. Počas prevádzky zariadenia je potrebné aby sa v miestnosti nenachádzali žiadne osoby alebo

živočíchy.

 1. Germicídne žiariče môžu obsluhovať len osoby náležite poučené o prevádzke a prípadných

rizikách.

 1. Je nutné zabezpečiť pravidelné (raz ročne) preskúšanie funkcie žiaričov, kontrolu

prevádzkových spínačov a ďalších doplnkových technických prostriedkov.

 1. Vyžaduje sa označenie žiaričov výstražnými štítkami o nebezpečnosti UVC žiarenia –

výstražné tabuľky sú súčasťou balenia.

 1. Je potrebné dodržiavať odporúčané expozičné časy. Vzhľadom na použitie zdrojov s horúcou

katódou (relatívne veľký výkon UVC žiarenia do 0,5 m vzdialenosti od zdroja) nie sú pre ničenie mikroorganizmov nutné dlhé expozičné časy.

Podľa priloženej tabuľky na usmrtenie mikroorganizmov stačí v priemere niekoľko minút.

Vyžaduje sa však niekoľko násobná expozícia žiarenia v rozsahu 24 hodín.

Účinnosť UVC žiarenia klesá zo štvorcom vzdialenosti.

Pri použití priamo vyžarujúcich germicídnych žiaričov treba rátať s tým, že pri určitej teplote a vlhkosti vzduchu môže byť dezinfekcia v miestnosti od určitej vzdialenosti málo účinná.

Citeľný pokles nastáva zhruba od troch metrov od zdroja UVC žiarenia.

Technické parametre

 • Výkon zariadenia: 110W
 • Napájacie napätie : 230V / 50Hz
 • Typ ovládania :  Prepínačom ON/OFF alebo diaľkovým ovládaním
 • Bezpečnostný pohybový senzor (voliteľné)
 • Výkon germicídneho žiarenia: 55W
 • Vlnová dĺžka : 253,7nM
 • UVC žiarivka:  2ks – Philips
 • Hmotnosť :  3,2kg
 • Dĺžka zariadenia: 100cm
 • Typ zariadenia: pevný na stenu
 • Stojan:  Možnosť  upevnenia na pevný stojan alebo na stojan s kolieskami
 • Hlučnosť zariadenia: 0dB

 

Dokumenty na stiahnutie

Manuál na použitie – Otvorený germicídny žiarič 55W a 110W

CE – Vyhlasenie o zhode – GRIZZLY UVC otvorené germicídne žiariče

TECHNICKÝ LIST ZARIADENIA – otvorený germicídny žiarič 110W