+421 (0)905 462 041 obchod@grizzly.pro

Dezinfekcia priestranstiev

Pre mestá a obce sme vytvorili špeciálnu ponuku na dezinfekciu verejných priestranstiev.

Dezinfekcia slúži na prevenciu v boji proti rozširovaniu coronavírusu COVID-19

Na neživých predmetoch môže vírus pretrvávať niekoľko dní, ale dezinfekcia prostriedkami na báze peroxidu, chlóru alebo alkoholu účinne odstráni vírus do 1 minúty

Dezinfekčné práce prebiehajú podľa vopred vypracovaného plánu a časového harmonogramu.

Všetci zamestnanci týmu K.O.RONA sú riadne vyškolení, spĺňajú povinné BOZP, sú v dobrom zdravotnom  stave a používajú vysoko kvalitné ochranné pomôcky.

 

Dezinfekcie verejných priestranstiev prebiehajú v dobrých časových podmienkach.

Silný vietor a dážď sú nevyhovujúce pre túto prácu.

V prípade, že sa jedná o rozsiahle plochy (ako napr. námestia) nasadíme silnejšiu techniku a väčší počet zamestnancov. Na rozprašovanie budú použité motorové rosiče, ktoré dokážu vytvoriť veľmi jemnú hmlovinu vo forme aerosólu.

Ako základný dezinfekčný prostriedok sa môže použiť báza peroxidu, alkoholu, chlóru alebo iná látka dohodnutá hlavným hygienikom.

Bezpečnostné pokyny pre obyvateľstvo v dezinfikovanej zóne budú určené vopred s následným schválením od poverenej osoby.

Cenová ponuka je individuálna a preto je najprv potrebná osobná obhliadka priestranstiev alebo dodaná výmera v m2.

V prípade, že je potreba dezinfikovať  aj vnútorné priestory interiéru vieme zabezpečiť túto dezinfekciu pomocou otvorených germicídnych UV-C žiaričov alebo ozónu.

Ako prevencia po dezinfekcii  interiéru je vhodná inštalácia germicídnych uzatvorených UV-C žiaričov s núteným obehom vzduchu.  Tieto žiariče vieme poskytnúť do prenájmu aj s inštaláciou.

Nezáväzná objednávka